بازگشت لشگر شهداء به ایران..

پیکرمطھر ۴۶ شھید به تازگی در خاک عراق تفحص و کشف شد.
این شھدا در عملیات ھای مختلفی ھمچون کربلای ۶ ،والفجر ۳ و نیز عاشورای ۲ حضور داشتند.
از میان این شھدا یگان ھای مختلفی از جملھ ۸۸ زاھدان، ۱۶زرھی قزوین، نیروی زمینی ارتش و نیز لشکر نصر ۵ ،۲۱ امام رضا (ع) و
نیز لشکر ۱۷ علی ابن ابی طالب (ع) و لشکر ۴۱ ثار از سپاه بوده است.
پیکرھای مطھر امشب در آیینی با عنوان «شبی با شھدا » در مصلای بزرگ شھر ایلام میھمان مردم خواھند بود.
پس از برگزاری مراسم وداع ، پیکرھای پاک شھدا بھ منظور استمرار کار شناسایی و در نھایت تشییع و تدفین بھ تھران منتقل می شوند.
استان ایلام در دوران ھشت سال دفاع مقدس سھ ھزار شھید، ۱۰ ھزار جانباز و ۳۳۲ آزاده تقدیم اسلام و انقلاب کرده است.۳۰۳۲/۶۰۳۴
انتھای پیام / ۲۷ آذر ۱۳۹۷

توسط | ۱۳۹۷-۹-۲۷ ۲۲:۱۹:۰۸ +۰۳:۳۰ آذر ۲۷ام, ۱۳۹۷|اخبار|بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید